headertitel van de website

Samenwerking met rechtbanken en advocatenkantoren

Henriëtte geeft deze clinics bij o.a. de rechtbank van Amsterdam, advocatenkantoren,publieke en commerciele omroepen.
Ook wordt de clinic goedgekeurd voor accreditatie bij de rechtbank.

Clinic "De kracht van de stem"

"You never get a second chance to make a first impression"
We realiseren het ons niet altijd, maar de eerste indruk, "hoe kom ik overÖ.", is zeer bepalend voor het verloop van verdere communicatie, zoals in een gesprek of bij een presentatie.

Een belangrijke rol hierbij speelt de stem!
De clinic "de kracht van de stem" neemt 1 dagdeel in beslag, waarbij deelnemers leren hoe de stem optimaal gebruikt kan worden. Het grootste deel van deze clinic is praktisch. Men oefent in groepen en leert diverse technieken kennen, om de stem zo mooi mogelijk te laten klinken.
Hoe warmer en voller de stem klinkt, des te serieuzer en betrouwbaarder men overkomt. Onderwerpen als stemhygiëne, ademhalingstechniek en stembelasting komen aan de orde. De stem moet immers betrouwbaar zijn, zowel op het werk als prive. Aan het einde van de clinic zijn "quick-scans" mogelijk. Per individu kan binnen 1 minuut door de trainer een screening van de stem worden gemaakt. De stem van de deelnemer wordt, voor de groep staand, geanalyseerd en een eerste verbeteradvies wordt dan direct gegeven. Voor de hele groep omvat dit ook een belangrijk leermoment. Op verzoek kan aanvullend aan de clinic een kort traject gecreëerd worden, ter aanvulling van de quick-scan. Dit houdt een individuele sessie in, in een besloten omgeving, waarbij aandacht wordt besteed aan eventuele verbeterpunten.

Na afloop van de clinic hebben de deelnemers geleerd, hoe door betere buikademhaling en goede stembeheersing de stemkwaliteit toeneemt en de stem optimaal kan worden ingezet voor effectieve communicatie.

Clinic voor groepen "De kracht van de stem"

Clinics worden gegeven voor groepen van maximaal 15 personen. Bij grotere groepen belangstellenden, wordt de clinic gesplitst. Door de clinic kunnen mensen geconfronteerd worden met hun goede stemeigenschappen en ook met hun tekortkomingen in de stemtechniek. Een clinic kan op individuele basis gevolgd worden door een consultatieve behandeling door de stemcoach in overleg met de leidinggevende. De procedure kan zijn, dat de leidinggevende en de cliënt, tesamen met de stemcoach een verbeterplan opstellen. Dit plan wordt dan aan het einde van de sessie(s) geëvalueerd.
Consulten duren meestal 2 tot 3 maal een uur. De cliënt leert in korte tijd de stem beter te beheersen en vooral de juiste stemtechniek toe te passen op de werkvloer. De stemtherapie wordt extra efficiŽnt toegepast, door het gebruik van een CD. Hierop zij alle oefeningen samengevat, die nodig zijn om de nieuwe technieken zo snel mogelijk aan te leren. Deze CD wordt veelal in de auto afgespeeld en de oefeningen kunnen gemakkelijk worden doorgenomen.